Erken İngilizce (7 - 15 Yaş)

ERKEN İNGİLİZCE (7-15 YAŞ) – ÇOCUKLAR İÇİN İNGİLİZCE KURSU

Ülkemizde ilköğretim ve lise öğrencilerine verilen dil eğitiminde karşılaşılan en büyük problem, öğrencilerimizin özellikle ilköğretim 2.kademe ve lise döneminde hayatlarını etkileyecek ülke çapında yapılan sınavlara hazırlanmalarıdır. Çünkü bu aşamada İngilizce eğitimine yeterli zamanı ayıramamaları ve gereken değeri verememeleridir.

Öte yandan, üniversite döneminde ciddi olara İngilizce eğitimine başlandığında bu seferde öğrenmeyi engelleyen ön yargıların ve dışsal algıların dil eğitimini zorlaştırdığını görüyoruz. Şöyle ki, 7 yaşında bir öğrencinin yabancı dil öğrenirken gösterdiği çabukluğu ilerleyen yaşlardaki (örneğin; 20 li yaşlara gelince) yetişkin öğrencilerde aynı düzeyde göremiyoruz. Oysa, dil eğitimi, gelişmiş tüm ülkelerde ilköğretim çağlarında, öğrenci daha ergenliğe geçmeden tamamlanan bir öğrenim sürecidir. Özet olarak, İngilizce eğitimi ne kadar erken yaşta verilirse o derecede kolay ve başarılı olur.

Bu nedenle, öğrencilerinizin herhangi bir sınav kaygısı taşımadıkları ve eğitimi engelleyen ön yargıların oluşmadığı ilköğretim 1.sınıftan başlayarak ilköğretim 2.kademe birinci sınıfta tamamlanan 6 yıl süreli eğitim sürecinde onlara İngilizce'yi ana dillerine yakın derecede öğretiyoruz. Böylelikle, İngilizce ile ilgili ( genel tekrarlar dışında ) hayat boyu sorun yaşamayacakları bir İngilizce eğitimini onlara veriyoruz.

Bu eğitim modelimizde öğrencimiz, haftasonu bir yarım gün kurumumuza gelerek, sınav telaşlarına başlayacağı "ilköğretim 2.kademede başlayıp lise son sınıfa kadar devam eden süreç öncesi" İngilizce'yi gerçekten öğrenip gerçekten hayat boyu kullanabilecek düzeye gelecektir. Bu noktada Erken Yaşta İngilizce Eğitimi oldukça önem taşımaktadır.