Manisa TOEFL Kursu

TOEFL (Test of English as a Foreign Language) Kursu Manisa

TOEFL Sınavı anadili İngilizce olmayanların İngilizce bilgisini ölçmek amacıyla, Amerika’da New Jersey Eyaletinde bulunan Educational Testing Services tarafından dünyanın pek çok merkezinde düzenlenen bir sınavdır.Yeterli bir TOEFL puanı, öğrencilerin yüksek lisans ve doktora programlarına kabul edilmesini, yurt içinde İngilizce öğretim yapmakta olan birçok üniversitenin hazırlık sınıflarından muaf olmasını ve yurtdışında dil eğitimi almış öğrencilerin dil denkliklerini sağlar.Dünya genelinde pek çok kurum, organizasyon ve şirket iş başvurusunda TOEFL sınavından alınan iyi bir puanı “İngilizce yeterlilik” belgesi olarak kabul eder.

TOEFL sınavı 2006 yılında değişti. Artık teste giren kişilerden İngilizce konuşmaları isteniyor. Sınav okuma, dinleme, konuşma ve yazma olmak üzere dört bölümden oluşuyor.

TOEFL Sınavı İçeriği

TOEFL hazırlık eğitim programı, daha önceki yılların TOEFL sınavı soruları titizlikle incelenerek hazırlanmıştır. Bu doğrultuda daha önce sıklıkla soru gelmiş gramer konularına ve daha önce çıkmış ya da çıkması muhtemel kelimelere öncelik vermek suretiyle, IBT TOEFL sınavında sınanan dört beceri üzerinde durulmaktadır.Konuşma, Dinleme, Okuma ve Yazma becerileridir. Test 3,5 saat ile 4 saat arası bir sürede tamamlanır. Bu süre içerisinde kısa bir ara verilir. Bilgisayarlı Toefl'da öğrencinin yanında bir rehber ve gözetmen öğretmen vardır. Bu öğretmen, testin nasıl yapılacağını, bilgisayarın kullanımı ve diğer konularda teknik yardım yapar.

Listening 40-60 Dakika 30-50
Structure 15-20 Dakika 20-25
Break(ara) 5 Dakika
Reading 70-90 Dakika 44-55
Writing 30 Dakika 1 Topic
Listening Amerikan İngilizcesini anlama yeteneğiniz ölçülür.
Structure Öğrencinin Standart Yazılı İngilizceyi kurallara uygun kullanıp kullanmadığı test edilir.
Reading Öğrencinin Amerikan İngilizcesini okuma ve anlama yeteneği test edilir.
Writing Öğrencinin yazma yeteneği 30 dakika içerisinde yazacağı bir kompozisyon ile ölçülür.

TOEFL sınavı başvuruları nasıl yapılır?

TOEFL sınavı yalnızca ETS merkezi tarafından belirtilen yerlerde gerçekleştirilir. TOEFL sınavına internet üzerinden kredi kartı bilgisi ile birlikte online kayıt olunabildiği gibi, TOEFL kayıt formu doldurularak fax veya posta ile ya da telefonla da başvurulabilinir.


Kimler Katılmalı?

Yurtdışındaki üniversitelerin lisans ve yüksek lisans programlarında okumayı amaçlayan ya da yurtdışına farklı amaçlarla çıkacak olan öğrenciler ve İngilizce bilgisinin uluslar arası kabul gören bir sınav tarafından onayının istendiği kamu ve devlet kuruluşunda çalışanlar bu sınava girmektedirler. TOEFL sınavına girecek kişinin İngilizce becerisinin en az orta ( intermediate ) derecede olması beklenir. Dolayısıyla TOEFL sınavı hazırlık eğitimine katılacak kişilerin, genel İngilizce kurlarında olduğu gibi sıfırdan İngilizce öğrenmeleri söz konusu değildir. TOEFL hazırlık eğitimine katılacak kişiler, bu spesifik sınava hazırlanacak şekilde İngilizce eğitimlerini TOEFL sınavının öncelikli olarak ölçtüğü beceriler doğrultusunda alacaklardır.


TOEFL sınavının formatı nedir?

TOEFL sınavı önceki yıllarda üç farklı formatta gerçekleştiriliyordu:

  • IBT (Internet Based Testing)
  • CBT (Computer Based Testing)
  • PBT (Paper Based Testing)

Son yıllarda TOEFL sınavı çoğunlukla IBT formatında uygulanmaktadır. IBT formatının gerçekleştirilme imkanı olmayan şehirlerde ise PBT formatında uygulanmaya devam etmektedir. CBT formatı TOEFL sınavı artık uygulanılmamaktadır. TOEFL sınavı skorları 2 yıl geçerlidir. TOEFL sınavının en yoğun yapıldığı aylar Ekim, Kasım, Aralık, Nisan ve Mayıstır. IBT TOEFL sınavına her yedi günde bir kere girme hakkınız vardır.

TOEFL skor aralıkları:
IBT – (0-120) CBT- (0-300) PBT- (310-677)


TOEFL hazırlık eğitiminin içeriği nedir?

TOEFL hazırlık eğitim programı, daha önceki yılların TOEFL sınavı soruları titizlikle incelenerek hazırlanmıştır. Bu doğrultuda daha önce sıklıkla soru gelmiş gramer konularına ve daha önce çıkmış ya da çıkması muhtemel kelimelere öncelik vermek suretiyle, IBT TOEFL sınavında sınanan dört beceri üzerinde durulmaktadır.
Bunlar: Konuşma, Dinleme, Okuma ve Yazma becerileridir.


TOEFL hazırlık eğitimi sınıflarında nasıl bir eğitim verilir?

TOEFL hazırlık eğitimi bilgisayarlı sınıflarında, gerçek TOEFL sınavı koşullarında ve konusunda uzman eğitmenler tarafından verilir.

TOEFL sınavı konu dağılımı aşağıdaki gibidir:

Bölüm Okuma Dinleme Konuşma Yazma
Zaman 60-100 dk. 60-90 dk. ARA 10 dk. 20 dk. 50 dk.
Soru sayısı 36–70 34-51 6 çalışma 2 çalışma

Eğitimlerde bu dört becerinin gelişmesi ve hızlanması üzerinde durulur. Konuşma bölümü IBT TOEFL sınavında yeni bir bölümdür. Konuşma bölümünde birbirinden bağımsız akademik ve günlük konular ile dinleme parçalarıyla ilgili konular bulunmaktadır. IBT TOEFL sınavında artık dilbilgisi bölümü yoktur. Bu bölüm diğer bölümler tarafından ölçülebilmektedir. Bu nedenle Gramer konuları ana hatlarıyla anlatıldıktan sonra, beceriler ile pekiştirilecektir. Anlatımlar ve dinleme parçaları daha uzundur. Fakat TOEFL sınavında not alınabilmektedir. Bu nedenle eğitimler süresince yapılan dinlemelerde öğrenciler not alma becerisini de geliştireceklerdir. TOEFL sınavı dinlemelerinde farklı aksanlarla da karşılaşılır. Bu nedenle farklı aksan ve telaffuz çalışmaları da eğitimin içinde yer alır.

Her bir becerinin skoru 0-30 arasında ve toplam skor 120’ dir.

PBT TOEFL sınavı:

Dört becerinin ölçüldüğü bir formattır. Sınav 3,5 saat sürer.

Dinleme 30-40 dk. 45-75 soru
Dilbilgisi/Yazma 25 dk. 40 soru
Okuma 55 dk. 50 soru
Yazma 30 dk. 1 konu

Dinleme İngilizce konuşmaları, akademik ve günlük diyalogları anlama becerisi
Dilbilgisi Standart İngilizce gramer kuralları
Okuma Akademik ya da farklı konulardaki metinleri anlayabilme
Yazma Belli bir konuda İngilizce yazı yazabilme

PBT formatında sorular genelde çoktan seçmelidir.

Skor
Dinleme 31-68
Dilbilgisi 31-68
Okuma 31-67
Yazma 0-6

TOEFL hazırlık eğitimi programı bitiminde öğrencinin kazanımları nelerdir?

TOEFL hazırlık eğitimine katılan öğrenci, en az orta düzeydeki İngilizce bilgisini, TOEFL sınavının ölçtükleri doğrultusunda geliştirir ve pratikleştirir. Bu şu demektir: TOEFL hazırlık eğitimini tamamlayan öğrenci dinleme, konuşma, okuma, yazma ve dilbilgisi becerilerini akademik yeterliliğe getirir.